Jevanđelisti

Svi oni koji šire Jevanđelja, a prvenstveno autori četri Jevanđelja: Jovan, Luka, Marko i Matej.

« Back to Glossary Index