Kana

Selo u blizini Nazareta, gde je Isus Hrist izvršio prvo čudo, pretvorivši vodu u vino.

« Back to Glossary Index