Milanski edikt

Dokument koji je u vidu cirkularnog pisma objavio car Konstantin, 312 godine. Time je priznao hrišćanstvo kao jednu od zvaničnih religija Rimskog carstva. Nakon toga i zvanično prestaje progon hrišćana.

« Back to Glossary Index