Ontologija

Oblast filozofije koja se bavi bićem samim po sebi, odnosno bićem kao bivstvujućem. Ontologija proučava biće bez obzira na njegovu fizičku manifestaciju. Predmet ontologije su uzroci i fundamentalna određenja apsolutne realnosti.

« Back to Glossary Index