Starešina radionice

Onaj koji predsedava zasedanjima radionice, predsednik radionice. Prvi oficir u kolegijumu oficira.

« Back to Glossary Index