Tabla lože

Nekada je korišćen izraz Radni tepih. Najčešće platno na kojem su nacrtani masonski simboli i koje se postavlja na pod na sredini lože (FRA: Tableau de Loge).

« Back to Glossary Index