Veliki blagajnik

Jedan od Velikih oficira u Velikoj Loži, član starešinstva Velike Lože. Takođe, Veliki oficir Vrhovnog Saveta, član Kolegijuma Velikih Oficira, član starešinstva Vrhovnog Saveta. Fran: “Grand Trésorier”.

« Back to Glossary Index