Veliki kancelar

Veliki oficir Vrhovnog Saveta, član Kolegijuma Velikih oficira, član starešinstva Vrhovnog Saveta. Fran: “Grand Chancelier”.

« Back to Glossary Index