Zid plača

Jedini preostali deo nekadašnjeg Solomonovog Hrama, potporni zid platoa na kojem se nalazio Solomonov Hram. Mesto na koje jevreji danas dolaze da se mole i oplakuju gubitak Jerusalima.

« Back to Glossary Index