Broj: 31,  Godina: VII,  15 april 2016

Poštovani čitaoci “Sirijusa”. Letnji raspust, odmori ili nešto treće, tek, iznenada je jako opao tempo priliva tekstova koji stižu na adresu našeg sajta. Nije bilo druge, pa sam morao da zagrejem stolicu i sam napišem nešto. Zato se desilo da sam u ovaj broj “Sirijusa” pored rada našeg brata Lj.S. iz Kragujevca, morao da stavim i dva svoja teksta. Nadam se da se to više nikada neće desiti i da će na adresu: info@mason.org.rs u budućnosti stizati dovoljno vaših radova, te da više nikada neću morati da pribegnem ovako nepopularanom poduhvatu.

Srdačan pozdrav, vaš Č.V.

Sadržaj: