Prošla je puna godina od kako se pojavio prvi broj “Sirijusa”. Uspeli smo da ispunimo plan i za proteklih godinu dana pripremili smo 4 broja. Broj 5 označava ulazak u II godinu rada. Šta reći posle godinu dana? Po broju “mail”- ova pristiglih na adresu info@mason.org.rs i po broju poseta sajtu, očigledno je da postoji veliko interesovanje za ovu tematiku. Na osnovu tih podataka, stekli smo utisak da smo na dobrom putu, pa ćemo zadržati postojeći kurs i nastaviti sa istim konceptom. Ono gde priznajemo da smo pogrešili je procena učinjena na početku rada na “Sirijusu” a vezana za interesova-nje da se postane autor teksta koji će biti objavljen. Očekivali smo i iskreno se nadali da će se javiti bar neko sa željom da ponudi svoj tekst za objavljivanje. Na žalost, to se nije desilo. Tako, ekipa koja je sve počela, u nepromenjenom sastavu počinje II godinu rada. I pored toga, nismo izgubili nadu da će se neko ipak javiti i tražiti da učestvuje u pripremi nekog od narednih brojeva.

“Sirijus” br.5 donosi nove teme i baca novo svetlo na stare teme. Verujemo da svi oni koji su do sada čitali prethodne brojeve, neće biti razočarani ni ovaj put.

Sadržaj: