34-1 O obedijenciji i jurisdikciji

Od posebnog značaja za razumevanje odnosa između Velike Lože i Vrhovnog Saveta su dve važne činjenice o kojima će biti govora u ovom tekstu. Tumačeći ove činjenice, probaćemo da izvučemo neke praktične zaključke koji mogu biti od koristi ukoliko se nađemo u situaciji da govorimo o relacijama između obedijencije i jurisdikcije.

1.

Svima nama je poznat podatak iz istorije masonerije, koji kaže da je Vrhovni Savet Francuske formiran 1804-e godine. Te godine se u Francusku iz “prekomorskih” zemalja, odnosno iz francuskih kolonija u Americi, vratio grof Aleksandar de Gras Tili, noseći sa sobom patent Vrhovnog Saveta Južne Jurisdikcije. Na osnovu ovog patenta on u Francuskoj inicira novu braću na 33-ći …

Read More