Arkana

Hermetički termin za tečnost koja sadrži nedokučivu tajnu. Voda, živa, filozofski sumpor i božanski duh su osnovni sastojci arkane.

« Back to Glossary Index