Avatar

Reč indijskog porekla koja označava inkarnaciju božanstva prilikom privremeng silaska na zemlju, sa ciljem da se kazni zlo a nagradi dobro. Danas “avatar” označava ikonu (malu sliku) koja predstavlja određenu osobu u virtuelnom svetu informatike.

« Back to Glossary Index