Balustrada

Ograda nekog balkona, stepeništa ili krova sastavljena od niza identičnih stubića – balustera. U masoneriji se misli na belu ogradu sastavljenu od mermernih stubića povezanih tankom gredom sa gornje strane.

« Back to Glossary Index