Eklektički obred

Masonski obred od pet stepeni po kojem rade lože u okviru Velike Lože Frankfurta na Majni. Osnovao ga je baron Knige.

« Back to Glossary Index