Ekumenizam

Pokret u okviru hrišćanstva koji pokušava da objedini sve hrišćanske crkve u jednu. Isus Hrist je osnovao samo jednu crkvu pa je normalno da se jednog dana sve crkve koje su se razišle tokom vremena ponovo ujedine pod istim krovom.

« Back to Glossary Index