Inkarnacija

Reč koja označava otelotvorenje, ovaploćenje ili oličenje neke ideje ili duhovnog elementa. Tako je Isus inkarnacija božanstva, Sokrat inkarnacija mudrosti, itd

« Back to Glossary Index