Kalvarija

Latinska reč koja znači “lobanja”, a odnosi se na brdo u blizini Jerusalima, gde su Rimljani osuđenike razapinjali na krst. Tu je razapet i Isus Hrist. Isto značenje ima i aramejska reč “Golgota”.

« Back to Glossary Index