Mitraizam

Kult boga svetlosti, nastao u Persiji a zatim se proširio Rimskim carstvom od I do III veka. Mitraizam je bio posebno popularan među Rimskim vojnicima. Zasniva se na obožavanju Mitre, koji je nazivan i “Nepobedivo Sunce”. Mitraizam ima elemente inicijacijske misterije, pri čemu se tokom rituala proigrava priča o Mitri koji ubija bika. Bik je kosmičko biće iz kojeg nakon smrti nastaju ljudi i priroda. Mitraizam nestaje sa pojavom hrišćanstva.

« Back to Glossary Index