Mozaički pod

Pod mozaičkim podom podrazumevaju se naizmenično složene crne i bele kvadratne ploče. Opšteprihvaćena simbolika mozaičkog poda je da on predstavlja: dobro i zlo, telo i duh, tamu i svetlost. Mozaički pod su suprotnosti međusobno nerazdvojivo spojene i isprepletane, kao naš život na Zemlji. Svaka akcija izaziva reakciju i uspostavljanje ravnoteže u narednom trenutku.

« Back to Glossary Index