46-3 Moralne pouke i teme za razmišljanje I stepena Škotskog obreda

Ciljevi masonskog školovanja su:

STICANJE ZNANJA, (usmerava pažnju, prikuplja i sređuje određene informacije, identifikuje izvore i poreklo, razmišlja i rasuđuje, akumulira i pamti, obogaćuje sospstvenu kulturu),

ISTRAŽIVANJE, (u punoj slobodi, bez predrasuda i ograničenja, tzv. “čitanje između redova”, u cilju šireg, dubljeg i suštinskog razumevanja i transcendentacije u sferama simbolizma, duhovnosti i dr., pojedinačno ili u grupi), i

RAZVOJ LIČNIH KVALITETA, SPOSOBNOSTI I VEŠTINA (na primer, veštine ćutanja, kod I – učeničkog stepena).

Školovanje u sistemu Škotskog Obreda, Drevnog i Prihvaćenog, se odvija u stepenima, od 1 do 3, i od 4 do 33 stepena. Sadržaj svakog stepena uključuje:

 1. Rituale i pouke.
 2. Objekte i njihov simbolizam.
 3. Legende, njihov simbolizam i pouke.
 4. Zvukove, svetlo, boje i sve drugo što doživljavamo posredstvom naših pet čula.
 5. Etičke pouke.
 6. Teme za razmišljanje (kontemplaciju), uključujući i pisanje sopstvenih skica o obrađenim temama, kao i njihovo razmatranje unutar radionica.

Navedene sadržaje od 1 do 4 smo u prilici da neposredno iskusimo tokom svoje masonske prakse, kao i da studiramo iz knjiga rituala i Masonskog priručnika naše Obedijencije, kao i brojnih drugih izvora.

Zato bi se u ovom radu osvrnuo samo na navedeno pod brojem 5 i 6, odnosno na etičke pouke i teme za razmišljanje (kontemplaciju), u ovom slučaju samo prvog (učeničkog) stepena ŠODP.

ETIKA MASONSKOG UČENIKA (ŠEGRTA)

Učenik je:

 • Slobodan i moralan,
 • Privržen je onome u šta veruje,
 • Neumorno radi na poboljšanju čoveka ka njegovom intelektualnom i moralnom savršenstvu,
 • Stvara ideje časti i vrline,
 • Koristi iskustvo inicijacije kako bi razvio nove praktične alate,
 • Stiče mudrost, tj. umetnost življenja,
 • Proglašava postojanje kreativnog principa, koji se zove Veliki Arhitekta Univerzuma,
 • Ne postavlja nikakva ograničenja u potrazi za istinom i prožima se tolerancijom,
 • Isključuje iz lože svaku političku ili versku diskusiju,
 • Bori se protiv neznanja,
 • Pokorava se zakonima svoje zemlje, živi časno i zalaže se za pravednost,
 • Voli svoje bližnje,
 • Radi na progresivnoj i mirnoj emancipaciji čovečanstva,
 • Posvećen je putevima vrline,
 • Njegova reči i dela su prožete milosrđem.

Teme za razmišljanje:

 • Kecelju su nosili i najslavniji i najskromniji.
 • Svi sati su korisni.
 • Težnja da se posao završi do postizanja savršenstva.
 • Ruža i par belih rukavica.
 • Vežbati dobročinstvo i humanitarni rad.
 • Slobodan čovek se uzdržava od uzaludnih poslova.
 • Svetlost. Neka nas osvetli.
 • Sve je ispravno i savršeno.
 • Veliki Arhitekta Univerzuma.
 • Oltar zakletve i tri velika svetla.
 • Knjiga svetog zakona.
 • Nacrtati tepih lože I stepena.
 • Neka mudrost vodi našu gradnju, neka je snaga izvede, neka je lepota upotpuni.
 • Loža Sv.Jovana.
 • Sloboda, jednakost, bratstvo.
 • Usmerimo naša srca ka bratstvu.
 • Mozaički pod.
 • Neka mir vlada na Zemlji, neka ljubav vlada među ljudima, neka radost bude u svim srcima.
 • Alati učenika.
 • Oficiri lože.
 • Sve je savršeno.
 • Prevladavanje strasti.
 • Ogroman je domet misli i akcije.
 • Radni tepih.
 • Bratski lanac.
 • Raditi slobodno, revnosno i radosno.

NAPOMENA: Navedena etička pravila i teme za razmišljanje su preuzete (doslovno prevedene) iz knjige “Progresson initiatique à travers les 33 DEGRÉS du Rite Écossais Ancien et Accepté” od R.-C.Huqlosa, France 2017.

D.I
PL Timakum
VNLS