46-4 Arhitektura

Svako društvo želi da pruži objašnjenje o poreklu sveta i ljudi. Do sredine 19.veka u Zapadnom svetu bilo je dovoljno objašnjenje iz Biblije da je svemir i ljude u njemu stvorio Bog. Prema informacijama iz same Biblije, i mojsijevska tradicija i crkveni istoričari su, zasebnim putevima, poreklo sveta i čoveka smestili oko 4000 godina pre rođenja Hrista. Međutim, proučavanja i razvoj određenih grana prirodnih nauka, kao i razvoj geologije, doveo je do prevazilaženja biblijskog objašnjenja.

Slika Dragana Martinovića, 33o Š.R.D.P.

Od Velikog praska, pre 15 milijardi godina, kada je svemir bio masa tople i guste materije, preko proterozoika (pojavili se prvi mikroorganizmi), ordovika, karbona, trijasa (prvi vodozemci, Jura), krede, …

Read More

46-3 Moralne pouke i teme za razmišljanje I stepena Škotskog obreda

Ciljevi masonskog školovanja su:

STICANJE ZNANJA, (usmerava pažnju, prikuplja i sređuje određene informacije, identifikuje izvore i poreklo, razmišlja i rasuđuje, akumulira i pamti, obogaćuje sospstvenu kulturu),

ISTRAŽIVANJE, (u punoj slobodi, bez predrasuda i ograničenja, tzv. “čitanje između redova”, u cilju šireg, dubljeg i suštinskog razumevanja i transcendentacije u sferama simbolizma, duhovnosti i dr., pojedinačno ili u grupi), i

RAZVOJ LIČNIH KVALITETA, SPOSOBNOSTI I VEŠTINA (na primer, veštine ćutanja, kod I – učeničkog stepena).

Školovanje u sistemu Škotskog Obreda, Drevnog i Prihvaćenog, se odvija u stepenima, od 1 do 3, i od 4 do 33 stepena. Sadržaj svakog stepena uključuje:

  1. Rituale i pouke.
  2. Objekte i njihov simbolizam.
  3. Legende, njihov
Read More

46-2 Impresije nakon posete “George Washington Masonic National Memorialu”

Slika 1. George Washington Masonic National Memorial

Memorijalni centar posvećen Džordžu Vašingtonu, prvom predsedniku Sjedinjenih Američkih Država i istaknutom masonu, nalazi se u Aleksandriji, gradu koji je zapravo u saveznoj državi Virdžinija ali praktično jako blizu glavnog grada i administrativne oblasti Vašington. Kompleks obuhvata celo jedno brdo na čijem vrhu je zgrada i kula visine 101 metar. Oko zgrade i kule koja podseća na čuveni egipatski Aleksandrijski svetionik nalazi se veliki park, kao što se to vidi na slici 1. Odmah po ulasku u memorijalni centar u prizemlju vas dočekuje ogromna skulptura i jasno vam stavlja do znanja gde ste došli. Njena grandioznost je očigledna i na slici 2.

Slika
Read More

46-1 Korona kao teg na slobodnozidarskoj klackalici

U prirodi Slobodnih Zidara je da promišljaju aktuelne teme. Zato je pandemija koja je duboko uzdrmala temelje same savremene civilizacije i modernog načina života nešto o čemu vredi diskutovati i u okvirima rasprave o Bratstvu.

Setimo se da je jedna od magistralnih ideja koja uspešne ljude okuplja između stubova da ih podseti na prave vrednosti, moral i etiku koji u njihovom profanom životu često padaju u senku borbe za uspeh, priznanja, novac ili želje da se nahrani sujeta. Pomalo veštački „spuštamo“ se (ili „podižemo“, zavisno od perspektive) na razmišljanja o pravim problemima, vrednostima i preispitivanju kriterijuma po kojima ih svrstavamo u tu grupu „pravih“.

Onda se desi pandemija. Neko je …

Read More