Novi zavet

Novi zavet ili Novi savez je pakt koji je Bog sklopio sa čitavim čovečanstvom nakon što se žrtvovao u ime svih ljudi i iskupio grehe čitavog čovrčanstva svojom žrtvom. U užem smislu Novi zavet čine knjige četri jevanđelja (po Mateju, Marku, Luki i Jovanu) a u širem smislu tu spadaju još i dela svetih apostola, poslanice i pisma.

« Back to Glossary Index