Okultizam

Verovanje u skriveno znanje koje nije dostupno svima, već samo užem krugu posvećenih, spremnih da proučavaju pojave izvan čulnog opažanja. Okultizam proučava okultne sile koje povezuju vidljivi i nevidljivi svet. U okultne nauke spadaju: alhemija, astrologija, kabala, hermetizam, numerologija, magija itd

« Back to Glossary Index