Olovo

Metal koji je alhemijski simbol materije uopšte. Pandan olovu je planeta Saturn. Prvi metal na spisku za obradu tokom alhemijskih eksperimenata.

« Back to Glossary Index