Sumpor

Jedan od tri najvažnija alhemijska elementa. Preostala dva elementa su živa i so. Simbolizuje životni plamen. Emanacija je univerzalne svetlosti i unutrašnje snage koja inicijantu omogućava očišćenje i priprema ga za prelazak na viši nivo svesti.

« Back to Glossary Index