Tautobolija

Reč grčkog porekla i znači: “Ubijanje bika”. Označava obred žrtvovanja bika tokom kojeg je verniku u čiju je korist žrtvovanje organizovano bila namenjena velika količina krvi ove životinje.

« Back to Glossary Index