Broj: 39,  Godina: X,  6.jun 6019. G.I.S

Poštovana braćo,

U pojedinim ložama VNLS svaki novo-inicirani brat dobija zadatak da napiše nešto o svom ličnom doživljaju rituala inicijacije na prvi stepen. U nekim drugim ložama iznošenje utisaka sa inicijacije nije obavezno i to je samo jedna od više tema među kojima novi brat ima mogućnost da izabere ono o čemu će da piše. Kako god, pokazalo se da je to jako često obrađivan motiv. Zato smo se odlučili da ovaj broj Sirijusa posvetimo isključivo ovoj temi i na jednom mestu objedinimo sve donedavno pristigle radove sa gotovo identičnim naslovom. Uz naslov smo dodali samo inicijale brata koji je tekst pisao, da bi se naslovi ipak u nečemu razlikovali.

I.S. i Č.V. će se potruditi da do početka jula i pune sezone godišnjih odmora prirede još jedno izdanje Sirijusa i braći obezbeda materijal koji mogu da čitaju tokom leta.

Sadržaj: