50-5 Učenički alati

Dugo sam, nakon svog prvog učeničkog Rada, osluškivao u sopstvenim mislima odjek tri tupa udarca metala o kamen i prisećao se maglovitih i misterioznih reči rituala, iščekujući da svaka ponaosob dođe na svoje mesto i sklopi se na kraju u nešto kristalno jasno, baš kao kakav veliki mozaik krcat živopisnim detalјima i raskošno uokviren alegorijom inicijacijske lekcije. Trenutak nakon što uopšte shvatih koji su mi alati dati na početku šegrtovanja, osetio sam da su oni već postali nerazdvojni deo mog budućeg tragalačkog i graditelјskog arsenala. Tog kojim ću radeći ostavlјati putokaze onima koji tek dolaze na Stazu, baš kao što ih je neko od Braće prethodno ostavlјao za mene.

Malј.

Read More

50-4 Odredbe materijalnog prava slobodnozidarskog pravosuđa

Pre nego što se započne proučavanje instituta slobodnozidarskog pravosuđa i njegovog prilično nejasnog i čini me se bez potrebe komplikovanog postupka, treba imati u vidu da slobodno zidarstvo funkcioniše na temelјima dobrovolјnosti, bratske lјubavi, tolerancije i dobre volјe. Iz tog razloga ovaj mehanizam sprovođenja masonske vlasti i reda, nema iza sebe bilo kakvu prinudu, kao država u profanom svetu, niti je uobičajen i čest, obzirom da bi odnosi između braće trebali da budu i najčešće jesu uređeni njihovom slobodnom volјom i namerom da se vladaju u skladu sa Masonskim dekalogom.

Ipak, proučavajući kako materijalne, tako i procesne odredbe Slobodnozidarskog pravosuđa, dolazi se do zaklјučka da se radi o dosta konfuzno …

Read More

50-3 Velika i mala svetla slobodnog zidarstva i njihova simbolička značenja

UVOD

Simboli su jednostavne slike, predmeti ili reči koje iza sebe kriju neki mnogo širi smisao. Za masone, simboli imaju izuzetan značaj i u Slobodnom Zidarstvu se koristi njihov veliki broj. Zapravo, jedna definicija Slobodnog Zidarstva kaže da je to: „nauka o moralu, pod velom alegorije i ilustrovana simbolima“.

Treba napomenuti da Slobodno Zidarstvo ne nameće pojedincu značenje svojih simbola, iako za većinu od njih postoji jasan konsenzus o tome šta je njihovo osnovno simboličko značenje. No, samo se za neke masonske simbole čvrsto vezuju određeni pojmovi koji se sugerišu, dok je kod većine svakom pripadniku Bratstva ostavlјena slobodna volјa povezivanja. Zbog toga i nije retkost da se za isti …

Read More

50-2 In memoriam – Homage to the work and the role of the Grand Master Zoran Nenezić in Freemasonry

Zoran Nenezić was born in Belgrade on December 16, 1952, and died on March 25, 2021. He graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade, Department of Serbo-Croatian Language and Yugoslav Literature. During his professional life, he worked as a self-government ombudsman, analyst, writer, publicist, historian and journalist. He wrote poetry and prose and published newspaper articles both in the country and abroad. He worked as a journalist for “Duga”, and his interviews were published by almost all leading daily and weekly newspapers. The work of Zoran Nenezić within Freemasonry is of great (historical) significance, and his works will remain to speak on his behalf. Zoran Nenezić was initiated …

Read More

50-1 In memoriam – Omaž radu i ulozi Velikog Majstora Zorana Nenezića u slobodnom zidarstvu

Zoran Nenezić je rođen u Beogradu 16. Decembra 1952. godine a preminuo je 25. Marta 2021. Zavšio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, smer za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost.  Tokom svog profesionalnog života je radio kao pravobranilac samoupravljanja, analitičar, književnik, publicista, istoriograf i novinar. Pisao je poeziju i prozu i objavljivao novinske tekstove kako u zemlji tako i u inostranstvu. Radio je kao novinar „Duge“, a njegove intervjue su objavljivali gotovo svi vodeći dnevni i nedeljni listovi. Rad Zorana Nenezića  u okviru masonerije je od velikog (istorijskog) značaja a njegova dela će ostati da govore u njegovo ime. Zoran Nenezić je iniciran u loži broj 217. u Dizeldorfu gde …

Read More

49-5 Zvuci tajne i zvuci tišine

“Čovek je tajna i zagonetka, i ako čitav život provedeš u njenom odgonetanju, nemoj reći da si uzalud proživeo vek.”
Dostojevski

Šta se dešava u tišini? Možemo li prihvatiti tajnu? Možemo li živeti sa sumnjama? Mnogi tvrde da ćutanje može podstaći na razmišljanje i disciplinu. Značaj tišine naglašen je u praktično svim misterioznim tradicijama. Tajna i tišina igraju veliku ulogu u masonskom učenju. Smatra se da je Pitagora, rekao:

“Tišina je prvi kamen hrama mudrosti. Slušajte i bićete mudri; početak mudrosti je tišina.”

Da li je negovanje tišine način da se postane mudar?

Razmišljajući na ova pitanja uvek sam se osvrtao na mnoge grčke filozofe za koje bi se moglo …

Read More

49-4 A review of the historical development of the Grand Lodge of France

We begin this narrative of the centuries-old work of French Freemasonry (and especially the Grand Lodge of France) with reference to the Shaw Statute of 1598 which is mentioned as one of the first significant documents in the fifth edition of the 2016 Grand Lodge of France brochure. This document was prepared by William Shaw on December 28 of that year for the approval of the Freemasons gathered on that day in order to gain the significance of the agreed, voted and recognized convention. The document provides an explanation of the tasks of Freemasons as well as an interpretation of how to carry out tasks within the lodge in a …

Read More

49-3 Osvrt na istorijski razvoj Velike Lože Francuske

Počinjemo ovaj narativ o višekovnom radu francuske masonerije (a posebno Velike Lože Francuske) sa osvrtom na Šoov statut iz 1598. godine koji se pominje kao jedan od prvih značajnih dokumenata u petom izdanju brošure Velike Lože Francuske izdate 2016 godine. Ovaj dokument je Vilijam Šo 28. decembra pomenute godine pripremio za odobrenje slobodnih zidara okupljenih toga dana kako bi se dobio značaj  usaglašene, izglasane i priznate konvencije. U dokumentu je dato pojašnjenje o zadacima slobodnih zidara kao i tumačenje o načinu sprovođenja zadataka u okviru lože na način koji bi bio prihvatljiv i usklađen sa iskustvom i znanjem okupljene braće. Šo je precizirao da majstor mason može imati najviše do …

Read More

49-2 Starešinstvo Lože

Podstaknut zatišjem koje je izazvala aktuelna zdravstvena situacija u Republici Srbiji i samim tim i u našoj Obedijenciji, te inauguracijom novih Starešinstva u našim Poštovanim Ložama, još uvek sputan jer se ne nazire kraj pošasti koja nas ograničava u svim vidovima lјudskosti, smatram da treba da vam se obratim ovakvim putem i napišem instrukciju u vidu podsetnika o starešinstvu u jednoj poštovanoj saveznoj loži.

Starešinstvo Lože (Oficiri Lože) je izvršna i savetodavna vlast, a čine je: Časni Starešina, Prvi Nadzornik, Drugi Nadzornik, Besednik, Sekretar, Ispovednik, Obrednik, Mačonoša, Dvernik, Blagajnik, i Milosrdnik. U zavisnosti od kvantiteta Majstora Kralјevske Umetnosti Lože, Oficiri Lože

Read More

49-1 Kratka instrukcija o važnosti Katehizma i formule V.I.T.R.I.O.L.

Svi znamo šta je katehizam, kao sastavni deo obuke svakog masona. To je niz pitanja na koja se daju kratki i jasni odgovori. Ti odgovori nekada moraju biti doslovni, a nekada mogu biti i obojeni našim ličnim tumačenjem. Ako postavimo sebi pitanje, zašto se toliko potencira takav vid obuke, u vidu davanja odgovora na postavljena pitanja, možemo doći do zanimljivih zaključaka. Izneću ovde jednu ličnu spoznaju, koja se može povezati upravo sa smislom katehizma, zatim formule V.I.T.R.I.O.L., i sugerisanih vrlina budnosti i istrajnosti.

Evo konkretnog primera iz ličnog iskustva. Dugo, baš dugo patim od problema “nezavršavanja započetog”. Često sam se pitao: Zašto? Gomila započetih knjiga, odličnih ideja na …

Read More