58-1 VODA – Jača od kamena i od čelika

(“Voda” – Deo II)

Ktesibije Aleksandrijski ili Ctesibius (grčki: Κτησίβιος) (285. pne.222. pne.) je bio starogrčki izumitelј i matematičar iz Aleksandrije.[1] Napisao je prve rasprave o komprimiranom zraku i njegovoj upotrebi za sisalјke ili pumpe (pa čak i za top). Nјega se smatra ocem pneumatike. Niti jedno njegovo delo nije sačuvano, već o njemu saznajemo od drugih starogrčkih naučnika.

Ktesibije Aleksandrijski je verovatno bio prvi upravitelј Aleksandrijske bublioteke. Malo se zna o njegovom životu, a puno više o njegovim otkrićima. Iako su sva njegova dela izgublјena, grčki matematičar i pronalazač Ktesibije i danas …

Read More

57-5 VODA – KORISTI I KATASTROFE

(“Voda” – Deo I)

OPŠTE O VODI
Čvrstina

Kad se kaže da je voda čvršća od kamena misli se da voda nasuta u procep granita pri smrzavanju, prelasku iz tečnog u čvrsto stanje, razbija kamen. Ovo je retkost u prirodi, da se zapremina povećava snižavanjem temperature. Ali ta ista voda pri prelasku iz tečnog u gasovito stanje, isparavanjem, ima suprotne posledice.

Krštenje

Poznato je da se u Hrićanstvu krštenje dece obavlјa polivanjem vode na glavu. Ovo potiče od sv. Jovana Krstitelјa koji je i samog Isusa krstio vodom iz reke Jordan.

Voda na planeti

Voda je providna tečnost koja formira reke, jezera, okeane i kišu. Ona je glavni sastojak fluida …

Read More

57-4 Postoji li veza između priče o Meduzi i masonske simbolike?

Slika 1: Mozaik “Meduza” – Arheološko nalazište Medijana, Niš – rekonstrukcija (Č.V.)

Nakon nekoliko godina radova i nekoliko godina prekida u radovima, nakon prikazane nesposobnosti epskih razmera u pokušajima da se započeti posao privede kraju, najzad je za posetioce otvoreno arheološko nalazište Medijana u Nišu. Ima se šta videti, saznati i zasigurno uživati u poseti. Preporučujem svakom ko bude u prilici, da obavezno poseti Medijanu. Između ostalog moju pažnju je privukao mozaik sa likom Meduze. Ko želi da vidi kako izgleda orginal, moraće da poseti Medijanu. Ja sam u međuvremenu mašti dao na volju i uz malo “fotošopiranja” napravio rekonstrukciju mozaika prikazanu na slici 1. Takođe me zainteresovalo pitanje da …

Read More

57-3 ORAO KAO SIMBOL U ZLOBODNOM ZIDARSTVU

“Vrhovni Savet Srbije 1912”

Orao je od davnina simbol snage i dominacije

U heraldici u vaksilologiji orao se prikazuje u više varijanti (jednoglavi, udvojeni, dvoglavi i ređe troglavi sa skloplјenim ili raširenim krilima). U kulturi našeg podneblјa, najčešće je prikazan kao dvoglavi orao raširenih ili skloplјenih krila. Dvoglavi orao predstavlјa carstvo koje dominira i nad istokom i nad zapadom i svoju moć i slavu dobija i sa jedne i sa druge strane. Takođe dvoglavi orao pomno motri na moguću opasnost ili mogući plen sa svake strane.

Kao motiv često se javlјa na područjima nekadašnje Ilirije, Mikejske Grčke, ali i na drevnom Bliskom Istoku dok nas njegovo poreklo vodi i do …

Read More

57-2 ŽIVLJENJE U DUHU SLOBODNOG ZIDARSTVA

Smisao života se sastoji u beskonačnom osvajanju nepoznatog,
u večnom naporu da se sazna više.
Emil Zola

“Vegvisir” ili “Wayfinder” ili “Pokazivač puta” – simbol Vikinga

Kao prvo, draga Braćo da vam si izvinim zbog svog neznanja, svoje sleposti zbog poveza na očima od koga nisam video svrhu, širinu i ideal učenja o Sveznanju i Univerzumu u kome se nalazimo i trudu u mojoj nameri spoznaje lјudskosti i čovečnosti, baš onako po obredu kako su činila Braća vekovima iza nas. Osećam veliku zahvalnost i poniznost pred uzvišenim cilјem spoznaje i izgradnje Hrama Svetlosti u nama.

Što se više čita, razgovara i prati stanje u svetu u kome živimo kao „…

Read More

57-1 Bratska ljubav

(obraćanje Drugog Velikog Nadzornika, Velike Lože, VNLS, prilikom unošenju svetla u ložu “Bratska Ljubav” Niš, septembar 2023)

“Nezaboravak”, autor V.Stanković, (galerija RamArt Niš)
  • Sve, a ma baš sve počinje iz lјubavi.
  • Ljubav je esencijalna emocija.
  • Obećanje da ću voleti svoju Braću je jedna od najstarijih masonskih dužnosti.
  • Gajićete Bratsku lјubav koja je osnova i ugaoni kamen, kao i temelј ovog drevnog Bratsva. Pisao je Anderson
  • Drugi (Virt) su je definisali kao snagu koja objedinjujnje srca i obezbeđuje čvrstinu masonske građevine.
  • Bratska lјubav ušla je u Masoneriju kao vitalni princip, tvorac Reda, Harmonije i stabilnosti.
  • Ona treba da bude i mora da bude bit – suština Slobodnog zidarstva i Velike nacionalne
Read More

56-5 Masonski rituali u svetlu psihodrame

Psihodrama je terapijska metoda koja koristi dramsko izražavanje i istraživanje kako bi se razumela dinamika pojedinca i grupa. Kroz ovaj terapeutski pristup, osobe mogu istraživati svoje misli, osećanja i ponašanja kroz rekonstrukciju i ponovno doživljavanje prošlih i sadašnjih životnih situacija.

  1. Poreklo psihodrame

Psihodrama je nastala u prvoj polovini 20. veka kao delo Jakoba Levyja Morenoa (1889-1974), rumunskog psihijatra i sociologa. Moreno je razvio ovu metodu sa namerom da pomogne ljudima da prevaziđu emocionalne probleme i poboljšaju komunikaciju i socijalne veštine. Prvu psihodramsku seansu Moreno je sproveo 1921. godine, a 1936. godine otvorio je prvi psihodramski institut u New Yorku.

  1. Karakteristike psihodrame

Psihodrama se zasniva na konceptu spontanosti i kreativnosti, koristeći …

Read More

56-4 Početak rada frankofone lože u okviru VNLS

20 maja 2023 godine u Beogradu osnovana je loža “Samuel Kernbeiser”. Ova loža je specifična po tome što će ritualni radovi Škotskog obreda biti izvođeni na francuskom jeziku.

Osnivanju lože prisustvovao je Veliki Majstor GLdF, Grand Komander VSS 1912 i naravno, Veliki Majstor VNLS. Za prvog starešinu ove lože izabran je brat P.P. trnutno na dužnosti Velikog Kancelara – Vrhovnog Saveta Srbije 1912.

Na rad ove lože dobrodošla su sva braća koja žele da uživaju u čarima francuskog jezika i lepoti Škotskog obreda. Članstvo lože računa na braću masone koji govore francuski a zbog posla ili nekog drugog razloga borave u Beogradu. Dobrodošla su i braća iz drugih obedijencija a …

56-3 Ćutanje

U Slobodnom zidarstvu ćutanje predstavlјa disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj Slobodni zidari vide „Sredstvo inicijacijskog obrazovanja“. Zavet ćutanja je deo usavršavanja i bez njega nema poverenja u Bratskom lancu. Zavetom ćutanja učenik je u obavezi, budući da je na početku puta, da u tišini vođen simbolikom Masonstva: „Slušaj mnogo, pričaj malo“ razvija samokontrolu, traga za istinom, želi pravdu, voli svoju Braću i pomaže sebi da spozna samoga sebe.

Zavet ćutanja ne primenjuje se samo na profani svet, već moraju sva Braća da ga poštuju na svim stepenima u odnosu na Slobodne zidare koji nisu na njihovom stepenu i to u pogledu obavlјanja Radova i Rituala. Masoni …

Read More

56-2 Masonska simbolika u delima umetničke muzike

Masonske simbole i simboliku masonerije najlakše je prikazati kroz crtež, grafiku, skulpturu, zatim kao pisanu reč, a na kraju doživeti je kroz muziku. Zato smatram da je muzika kao najkomplesniji vid umetnosti najsavršeniji medij koji plasira ideje Masonerije.

Trougao i šestar možemo videti na mnogim slikama i crtežima, piramidu i kvadrat kao formu mnogih građevina, ali psihološko stanje, duhovna potreba, čovekovi ideali, osećanja, emocije i žudnja jedino se mogu doneti i prikazati kroz muziku.

Opera Volfganga Amadeusa Mocarta „Čarobna frula“ poznata je po masonskim elementima. Pored simbola koji se mogu videti u scenografiji i kostimima, na operu je uticala epoha prosvetitelјstva. Kralјica noći simbolizuje mračnjaštvo, ili po nekim interpretacijama Katoličku …

Read More