11-3 BRAT++

Da najpre objasnimo šta znači ovaj šifrovani naziv teksta, kako biste lakše pratili šta želim da vam putem njega poručim. Savremene tehnologije uvele su nam kompjutere u svakodnevni život. Gde su kompjuteri, tu je i programiranje, a i jedan od najsavremenijih i najkorišćenijih programskih jezika „C++“. Ime ovog jezika potiče od jedne njegove jednostavne naredbe, koja bi prosto mogla da se prevede kao: „povećaj C za jedan“. Od pojave ovog programskog jezika, odomaćio se termin među inžinjerima, programerima i mnogim drugima koji su imali dodira sa tim programskim jezikom, da se svako povećavanje za jedan kraće zove „++“.

Dakle, „Brat++“ bi bilo ekvivalnetno sa „povećanje bratstva za jednog člana“.

Svako …

Read More

11-2 Dimenzije u masoneriji

Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka, širina od severa do juga, visina od nadira do zenita“. Hram je slika kosmosa i zato se njegove dimenzije ne mogu odrediti. Kada se kaže hram, misli se na beskrajno prostranstvo vasione. To je mesto sa kojeg se u miru i tišini posmatra nebo, deo prostranstva prema rimskoj mitologiji, templum.

Biti mason u tom „centru jedinstva“ znači prevesti naše kosmičko biće iz simbola na čovekovu, a samim tim i društvenu realnost, na toj raskrsnici linija kojima teku simbolički naponi četiri horizonta kroz koje duvaju „četiri vetra svemira“. To znači biti spreman na širinu …

Read More

11-1 Pitagora

PITAGORA

Legenda o Pitagori tako je mnogo veličana i ukrašavana, njegovo ime povezivano sa toliko poduhvata i konkretnih otkrića, sa bezbroj mističnih verovanja i nadprirodnih poduhvata da navodi na pitanje: da li je ta ličnost opsenara, matematičara i političkog reformatora stvarno postojala. Ipak, život istorijskog Pitagore može da se očisti od legende ispletene oko njegovog imena. Danas se smatra da je njegov uticaj na razvoj ljudske kulture i društva, naročito zapadnog, jednak uticaju koji su na etički i kulturni razvitak istoka imali njegovi savremenici Buda, Konfučije, Lao-Ce i Zaratustra.

Ovaj tekst ima za cilj da pomoću kratke i jezgrovite priče približi Pitagoru svakom od nas i da ukaže na njegove …

Read More