33-1 Da li prirodni brojevi imaju i neka drugačija značenja?

Uvod

Ovo promišljanje o postojanju prirodnim brojevima i njihovim značenjima počeću riječima E.L.Ledija1: Značenje termina ’postojati’ i pojma pokrivenim tim terminom bitno zavisi od konteksta u kojem se pojavljuje. Spor oko postojanja matematičkih entiteta je primjer onoga što filozofi nazivaju ’Problem Universalis’. Procjenjuje se da potiče od Platona. To pitanje je: ’Da li apstraktni koncepti imaju neku vrstu realnosti, ili postoje samo u našim umovima?’ Slijedeća rečenica se pripisuje Kronekeru2: „Dobri Bog je stvorio prirodne brojeve, sve ostalo stvorili su ljudi.“ Vjerujem da se većina današnjih matematičara i filozofa matematike slaže u vezi s tim da Kroneker nije bio u pravu jer ’Koncepte prirodnih brojeva ljudi su naslijedili od svojih …

Read More

33-6 TAJNA U SLOBODNOM ZIDARSTVU

Tajna u svom najopštijem i sveobuhvatnom smislu predstavlja ono što svako od nas čuva daleko od drugih. Tajnom  se smatra svaki podatak koji je poznat samo određenom broju osoba i kao takav se ne sme prenositi dalje. Tajna u najširem  smislu predstavlja „ono što je nepoznato“. Svet u kome živimo i bitišemo, sa nametnutim ili opšte prihvaćinim sistemom vrednosti, determiniše različite vrste tajni , sa različitim razlozima njihovog nastanka i različitim sadržajem, ali sa istim ciljem, pa tako bez obzira koliko naše tajne „male ili velike“ bile, one imaju svoj razlog postojanja, svoju sadržinu, i cilj da ostanu neotkrivene.

Kako je u profanom svetu negde opšte prihvatljiva podela na privatne …

Read More

33-5 SLOBODNOZIDARSKE SMERNICE I DEFINISANјE MASONA – SLOBODNOG ZIDARA – SINA SVETLOSTI – SLOBODNOG ČOVEKA NA DOBROM GLASU

Ne robuj verništvu i materijalnoj veri; Voli svoga bližnjega;

Voli otadžbinu i poštuj njene zakone;

Čini dobro, ne čini zla i zaboravi naneto ti zlo;

Na učinjeno ti zlo uzvrati dobrim; Čini dobro iz lјubavi prema dobru samom;

Pusti druge da govore;

Voli dobre, sažalјevaj slabe, izbegavaj rđave, a ne mrzi nikoga;

Ne laskaj Bratu svome; Slušaj glas savesti; Budi otac siromašnima; Izbegavaj svađu;

Poštuj roditelјe, uvažavaj žene, pomaži starije, brani, podržavaj i podučavaj mlade; Ulaži u prijatelјstva i neguj ih, a izbegavaj neiskrena prijatelјstva;

Ne zloupotrebi ni snagu, ni nadmoć; Ne budi ohol;

Izbegavaj nerad; Čitaj i koristi se time;

Uživaj u pravdi, srdi se na nepravdu, trpi, ali

Read More

33-4 Zapažanje (podsticaj braći majstorima)

Prvo da kažem da ovo nije učenički rad već jedno malo učeničko zapažanje, isječak iz naših kratkih boravaka u ovom uvaženom Hramu. Nije i nema status Rada i zbog toga što bi to zahtijevalo poštovanje ritualne uloge i ličnosti Drugog nadzornika i poželjne konsultacije sa njim. Ovaj moj Ne-Rad to jest neka vrsta pokušaja masonskog zapažanja kad bi bila Rad, a kao što rekoh nije Rad, imala bi naslov: “Podsticaj braći Majstorima”.

Možda masonskom hijerarhijom i nedovoljnim iskustvom ove vrste života a sigurno i nedovoljnim uobičajenim znanjem i obrazovanjem ne bih imao pravo da iznesem ništa što bi i blago kritikovalo moju braću – ali imam puno pravo da kažem …

Read More

33-3 IMPRESIJE SA ISPITIVANјA IZMEĐU STUBOVA I INICIJACIJE

Trema.

Trema je nešto što vrlo često osećam u bitnim životnim momentima, a pri tom još biva pospešena mojom želјom da sve što radim i tiče se moga bitisanja, radim na najbolјi mogući način, a u granicama mojih mogućnosti i mojih shvatanja.

U trenucima neposredno pre uvođenja u Hram, dok uz slabi plamičak sveće sedim u Sobi izgublјenih koraka sa svojom budućom Braćom, tonem sve dublјe u svoje misli i režiram buduće moguće scenarije… Najzad, neko proziva moje ime. Naprasno je prekinuta drama mojih misli, a buduća Braća mi već vezaše povez preko očiju i putovanje otpoče. Čim smo istupili iz prostorije i izašli na jaču svetlost, shvatio sam da …

Read More

33-2 PROFANO U OZRAČJU SLOBODNOZIDARSKOG

Nakon položene Zakletve za prijem u članstvo Slobodnih Zidara (prvog stepena škotskog obreda), i skidanja poveza s očiju u mislima su mi se urezale reči Časnog Starešine:”Brat ima za dužnost da “radi na sebi”- da “kleše” svoj neobrađeni moralni – duhovni lik. Samo na taj način će biti dostojan Bratskog lanca i slave Velikog neimara Svemira”.

Od tada pa do danas, duboko u meni tinja radoznalost da spoznam-osetim, mislima i delom uzvišenost i lepotu ovog simbola, sledeći poruku zakletve date pred Oltarom Velikog Neimara Svemira. Rukovodeći se ovim simbolom trudim se da mislima i delom, rečima, svesno-nesvesno ne učinim ništa što bi me kao člana Slobodnog Zidarstva ponizilo pred licem …

Read More