33-6 TAJNA U SLOBODNOM ZIDARSTVU

Tajna u svom najopštijem i sveobuhvatnom smislu predstavlja ono što svako od nas čuva daleko od drugih. Tajnom  se smatra svaki podatak koji je poznat samo određenom broju osoba i kao takav se ne sme prenositi dalje. Tajna u najširem  smislu predstavlja „ono što je nepoznato“. Svet u kome živimo i bitišemo, sa nametnutim ili opšte prihvaćinim sistemom vrednosti, determiniše različite vrste tajni , sa različitim razlozima njihovog nastanka i različitim sadržajem, ali sa istim ciljem, pa tako bez obzira koliko naše tajne „male ili velike“ bile, one imaju svoj razlog postojanja, svoju sadržinu, i cilj da ostanu neotkrivene.

Kako je u profanom svetu negde opšte prihvatljiva podela na privatne i javne tajne, potrebno je napraviti preciznu diferencijaciju između ova dva pojma, odnosno ove dve grupe tajni.

U ovom radu osvrnuću se samo na onu grupu tajni koje determinišemo kao privatne tajne. Može se uopšteno reći da Tajna u Slobodnom Zidarstvu predstavlja vrstu privatnih tajni jer je nastala kao rezultat bliskog odnosa i osobnog poverenja među Braćom. Tajna u Slobodnom Zidarstvu, nije ništa drugo do niz spoznaja koje treba razaznati i dokučiti usled slepila, u kome se nalazi čovek savladan strastima, neznanjem i sujeverjem u profanom svetu.

Masonska tajna nije materijalne prirode i predstavlja oživljenu vrlinu. Ona se može samo doživeti, naslutiti, može se i vežbati, ali se ne može naučiti ili preneti onima koji za to nisu spremni i koji punim srcem ne učestvuju u doživljaju ritualnog rada. Sadržaj masonske tajne nije moguće fiksirati jer je saznanje o ljudskom biću uvek u toku večno prolazeće reke, pa će tako usled ove činjenice sva novoprimljena Braća u Slobodnozidarski red, dobiti savet od druge Braće da ukoliko nastave da rade neprekidno i predano, otkrivaće jednu za drugom i sve preostale tajne na putu ka konačnom prosvetljenju i spoznaji. Shvatiće da poznavanje masonskih tajni nije spoznaja i kontrola natprirodnih sila i posedovanje vanzemaljskih moći, već razotkrivanje tajni koje čine suštinu slobodnog zidarstva i ispunjenje svrhe zbog koje se praktikuje kraljevska umetnost.

Jedan od istaknutih teoretičara i  mislilaca masonerije Wynn Westcott u jednom eseju s’tim u vezi i sam kaže (citiram):… “Nemojmo zaboraviti da smo se kao slobodni zidari zavetovali ne samo na pripadnost bratstvu i život u skladu sa moralnim zakonima, već i da ćemo zaviriti ispod površine, da ćemo tragati i istraživati skrivene tajne Prirode i Nauke. Imajmo na umu da je neznanje opasna stvar i  da  tek  dubljim  proučavanjem  i  prikupljanjem velikog broja informacija dolazimo  u  priliku  da prodremo do samih korena znanja”.

Istorijski posmatrano, u vreme postojanja drevnih udruženja graditelja i klesalaca kamena, u srednjem veku, poznavanje znakova i lozinki bilo je strogo čuvana tajna. Za ove vredne ljude, od kojih većina nije vladala čitanjem i pisanjem, od ovih znakova zavisili su posao i plata. Samim tim, saopštavanje Slobodnozidarskih tajni „extra muros“ (lat. izvan zidina) i „extra ordinem“ (lat. izvan reda), u mnogome bi ugrozilo i njihovo samo bitisanje u profanom svetu. “Slušaj, spoznaj, ćuti, ako želiš živeti u miru“…(lat. – Audi, vive, tace, si vis vivere in pace).

Danas ova znanja imaju samo simbolički značaj. Obaveza je svakog Masona da ove simbole i znake čuva kao tajnu. Tajna u Slobodnom Zidarstvu sada ima pedagoški značaj – kao vežba za ćutljivost i samokontrolu, ona se otkriva iniciranima kroz njihovo učenje i lična razmišljanja i po svojoj suštini je nesaopštiva. Umetnost ćutanja, izgubljena u našem vremenu, podstiče konteplativnost i obnavlja sposobnost slušanja. Ona je deo usavršavanja i bez nje nema poverenja.

Savremeni način života i era naprednih elektronskih komunikacija, u mnogome doprinose demistifikaciji i otkrivanju tajni, bilo da su one privatne ili javne (bezbednosne, državne, službene…i sl.). Bilo je samo pitanje vremena kada će se u javnosti pojaviti prikaz hrama, obreda i simbola na nekom od video internet servisa. Javnim prikazivanjem gore pomenutog se samo može steći pogrešna percepcija o Tajnama Slobodnog Zidarstva od strane profanog sveta savladanog strastima, neznanjem i sujeverjem. Ima nešto što je sasvim obično, a to je da slobodno zidarstvo predstavlja suštinski doživljeno iskustvo, a ono se po definiciji ne može preneti. S’ tim u vezi je i najbolje zastupati stav da masonerija nije „tajna organizacija“, već „organizacija sa tajnama“ filozofske prirode koja radi za opšte dobro, i čije Tajne predstavljaju samo subjektivne doživljaje na putu ka konačnom prosvetljenju i spoznaji.

Brat M.K, učenik kraljevske umetnosti PL Nemanja, Niš