36-5 PENTAGRAM (PET LATICA VENERINE RUŽE)

Venera je druga planeta Sunčevog sistema po udalјenosti od Sunca. Jedna je od četiri čvrste planete, pripada grupi unutrašnjih planeta sistema zajedno sa planetama Merkur, Zemlјa i Mars. Posle Sunca i Meseca, najsjajniji je objekat na nebu, petnaest puta svetlija od zvezde Sirius A, najsjajnije zvezde na nebu. Poznata je kao jutarnja zvezda kada se pojavi na istoku u zoru, a večernja zvezda kada se pojavi na zapadu u sumrak, ili kako su je drevni narodi nazivali Hesperus uveče i Fosforus ujutru.

Svakih osam godina Venera označava tačku u vremenu kada se solarni, lunarni i sideralni kalendar poklapaju sa razlikom ne većom od dva minuta. Nakon pet ciklusa, odnosno četrdeset …

Read More

36-4 SLOBODNI ZIDAR U SAVLADAVANјU TAJNI 3×3

Moj slobodnozidarski moto: (Večiti sam Učenik Škole života. I kad bih na tom putu otkrovenja – samospoznaje saznao i “zrno” novoga bio bih presrećan.

Zato budi spreman reći sebi “neznalica” sam, jer kada bih, imao, i još jedan život bio bi mi kratak da spoznam tajne Velikog Neimara Svemira).Do večnosti putovaću kroz Tamu i Svetlost. Pobediće Svetlost, ona će biti dom moje duše – večnosti.

     Rukovodeći se načelima drenovnog i prihvaćenog škotskog obreda univerzalnog Slobodnog Zidarstva, s jedne, i jermenske sentence ; „večiti sam Učenik škole života, s druge strane, namera mi je da u ovom tekstu spoznam otkrijem tajne misterije brojeva, koje su usvojila prethodna pokolјenja Slobodnih Zidara,

Read More

36-3 Broj 5

„Odličan 5“. Ovo je jedna od najlepših informacija koju nastavnik u profanom životu može saopštiti učeniku. Trenutak, koji bi trebalo sve da raduje. Broj 5 nam ovde simbolizuje da je učenik u stanju da: primenjuje znanja u složenim i nepoznatim situacijama; procenjuje vrednost teorija, ideja i stavova; rešava probleme, izražava se na različite načine, samostalno izvršava složene zadatke, doprinosi grupnom radu, uvažava mišlјenja drugih, utvrđuje prioritete i rizike, planira aktivnosti, pokazuje zainteresovanost i odgovornost u procesu učenja, formuliše pretpostavke, proverava ih i argumentuje rešenja, stavove i odluke itd…

Kada sam kao Učenik prošao svojih 5 putovanja i dobio Unapređenje u stepen Pomoćnika, nisam u potpunosti shvatio koliko će broj 5 …

Read More

36-2 Kralјevska umetnost

Na svom putu ka Svetlosti, u mojim lutanjima po svakojakoj literaturi koja iole govori o Slobodnom zidarstvu, ali i o istraživanjima u delima i naših i stranih priznatih i poštovanih autora iz ove sfere, došao sam do zaklјučka da je Slobodno zidarstvo skup slobodoumnih lјudi koji iskreno pokušavaju da sagrade Hram humanosti.

Elementi koji su potrebni za takvu vrstu delanja su lјudi, a humanost, tolerancija i lјubav prema čoveku su malter za zidanje Hrama. Mnogi tvrde da je Slobodno zidarstvo esencija svih verovanja u vrhovno biće i srž svih religija.

Protivno ovakvom shvatanju, postoje i zagovornici teorije da je Slobodno zidarstvo zbir filozofskih, a pre svega moralnih učenja, koja iako …

Read More

36-1 KLjUČ NA TAJNIM VRATIMA ISTINE

 U slobodnom zidarstvu, klјuč, kao čuvar tajne, ima veliki simbolički značaj, tako da je u nekim  sistemima simbol i znamenje Majstora Kralјevske umetnosti ili Rizničara.

Ezoterijski klјuč je bele  boje, načinjen od slonove kosti i simbolizuje obazrivost. To je “unutrašnji klјuč” slobodnog zidara koji odgovara devizi “Vrata su unutra”.  Klјuč za ta vrata daje metaforički pristup “ka drugoj strani ogledala” dopuštajući da se pokrene proces individualizacije, kojim prema Jungu, biće razvija psihološku individualnost i postaje autonomna i nedelјiva ličnost. Ova unutrašnja vrata se nalaze u ličnosti, kao da su u kutiji od njegovih kostiju, koju simbolizuje kost, slonovača,  i kao što se metalna brava otvara metalnim klјučem, jedino klјuč od …

Read More