36-3 Broj 5

„Odličan 5“. Ovo je jedna od najlepših informacija koju nastavnik u profanom životu može saopštiti učeniku. Trenutak, koji bi trebalo sve da raduje. Broj 5 nam ovde simbolizuje da je učenik u stanju da: primenjuje znanja u složenim i nepoznatim situacijama; procenjuje vrednost teorija, ideja i stavova; rešava probleme, izražava se na različite načine, samostalno izvršava složene zadatke, doprinosi grupnom radu, uvažava mišlјenja drugih, utvrđuje prioritete i rizike, planira aktivnosti, pokazuje zainteresovanost i odgovornost u procesu učenja, formuliše pretpostavke, proverava ih i argumentuje rešenja, stavove i odluke itd…

Kada sam kao Učenik prošao svojih 5 putovanja i dobio Unapređenje u stepen Pomoćnika, nisam u potpunosti shvatio koliko će broj 5 biti značajan u mom životu. Prelaskom sa profanog na duhovni život možemo slobodno poneti i simboliku broja 5 koju sam maločas naveo jer bi i Učenici i Pomoćnici trebalo u svakom trenutku da teže oceni „Odličan 5“.

Od najranijih civilizacija brojevi su privlačili pažnju lјudi. Zakonitosti brojeva bile su osnova za razvoj lјudskog znanja. Slavni matematičar i mislilac Pitagora (580 – 500) smatrao je broj idealnim načelom oblikovanja Kosmosa. Pitagorejska simbolika brojeva preplitala je aritmetička i geometrijska svojstva brojeva.

Zašto arapske cifre izgledaju baš ovako? Možda svaka sadrži odgovarajući broj uglova. Tako npr, 1 ima jedan ugao, petica 5 uglova, 0 nema uglova.

Description: slika 1

Petica, 5 je spoj parnog i neparnog, spoj muškog i ženskog, u mnogim kulturama i simbol lјubavi. Afrodita i Venera imale su peticu kao simbol. Zaista, lično me broj 5 podseća na muški, ali i na ženski simbol. Ako bismo donji deo petice dopunili kružićem uočavamo prelazak na muški simbol. Ako bismo peticu dopunili simetričnom figurom i tu figuru zarotirali za 180 stepeni, dobijamo ženski simbol.

Arapski astrolog Abenragel predstavio je svoj prikaz cifara u kojem svaku cifru dekadnog brojnog sistema možemo predstaviti na kružnici u kojoj se nalaze dva međusobno normalna prečnika.

Description: slika2

Draga Braćo, ja sam Pomoćnik i imam 5 godina. Aktivirao sam svojih 5 čula i proučavam broj 5. Ulazim sa 5 koraka u Ložu. Prelazim 5 stepenika i vidim 5 stubova arhitekture. Noćima sanjam kako tražim 5 svuda oko sebe. Kada sam budan, gotovo u svakoj situaciji pronađem neku peticu.

Razmišlјam o matematici.

•   5 je pravilnih poliedara – tetraedar, heksaedar (kocka), oktaedar, dodekaedar ( 12 petouglova ) i ikosaedar ( 20 trouglova )

•   Četvorostrana piramida ima 5 temena

•   5 je jedini prost broj koji se završava cifrom 5

•   5 je dužina hipotenuze u Pitagorinoj trojci ( 3, 4, 5)

•   5 je peti Fibonačijev broj…

Za trenutak na stolu ugledam knjigu „Da Vinčijev kod“. Prisetim se i

•   Ruže s 5 latica (simbol ženske polnosti) kao simbola Priorata za gral, Mariju Magdalenu

•   Ruža s pet latica je i simbol 5 faza života žene (rođenje, menstruacija, majčinstvo, menopauza i smrt)

Uklјučim kompjuter. Na tastaturi je broj 5 označen, kao pomoć slabovidim licima. Listam sadržaje po internetu. Najavlјuju olimpijske igre sledeće godine. Olimpijske igre imaju 5 olimpijskih prstenova (5 naselјenih kontinenata, računajući Severnu i Južnu Ameriku kao jedan kontinent). Brazil je domaćin. Dalek je put do Brazila, trebalo bi da preletim Atlantski okean. Da, 5 je svetskih okeana ( Atlantski, Tihi, Indijski, Severni ledeni i Južni). Umorio sam se od kucanja. Gledam svoje ruke, po 5 prstiju. Pet je i znak čoveka ( 2 ruke, 2 noge, 1 glava). Pre nego što sam isklјučio računar, ugledao sam prezentaciju svoju sa predavanja o Zlatnom preseku.

•   5 je petokraka zvezda

•   5 je pentagram (zemlјa, vazduh, vatra, voda, duh)

•   5 je znak planete Venere . Venera svakih osam godina, u pravilnom ciklusu ostavlјa obrise pentagrama.

Imao sam na stolu neke slane grickalice. Tako je, 5 je osnovnih ukusa – slatki, slani, kiseli, gorki i Umami. Pozvao sam kolegu telefonom. Pa i u radio komunikaciji „ Pet od pet“ označava savršenu jačinu signala i jasnoću. Odlazim automobilom na posao. Pet je brzina mog automobila. Na poslu razgovaram sa svojim veroučitelјem.

•   5 je rana Isusovih

•   5 je stubova Islama

•   5 puta se muslimani mole Alahu dnevno

Negde sam pročitao da su osobe u znaku petice oličenje atraktivnosti, impulsivnosti i radoznalosti. One imaju dovolјno hrabrosti da rade stvari o kojima drugi brojevi samo sanjaju.

Veliki Arhitekta Svemira voli broj 5. Ugradio ga je svuda oko nas. Ponekad nas i opomene jer su najjače kategorije uragana i tornada, kategorije broj 5 i F5. Poštujmo prirodu, Svet oko nas i broj 5.

Vrh moje kecelјe, kao peto teme petougla, polako se savija prema središtu Hrama. Putujem ka Tifaretu, tražim Svetlost, ravnotežu, lepotu, duhovnost…

Na Orijentu Beograd,

29.11.6015. G:.I:.S:.

Brat S.S.