37-5 Poštujmo one koji su gradili Hram večnosti i predali nam ga u nasleđe: Šta bi rekao naš Brat Đorđe Vajfert

Večiti sam Učenik Škole života. I kad bih na tom putu otkrovenja samospoznaje saznao i “zrno” novoga bio bih presrećan. Zato budi spreman reći sebi “neznalica” sam, jer kada bih, imao, i još jedan život bio bi mi kratak da spoznam tajne Velikog Neimara Svemira.

     Dok i onako, oskudnom vremenskom “tesnacu”, pored svakodnevnih profanih obaveza, pokušavam da od Velikog Neimara Svemira “uštinem” koliko toliko vremena, da odmorim dušu i stabilizujem ritam “posustalog” srca-kardiovaskularnog sistema, jedna za drugom stižu mi poruke. Na prvi pogled, obradjem im se: piše mi Brat-pišu mi Braća. Međutim, kada dublјe počem da analizairam sadržaj-poruke, neke, od njih su ispod svakog nivoa lјudskog-Bratskog (Masonskog) dostojanstva. (Oprostićete …

Read More

37-4 Velika i Mala Svetla Slobodnog Zidarstva i njihovo simboličko značenje

„I svetlost sija u tami i tama ga ne obuze.” (Jevanđelje po Jovanu, 1.5)

Onaj ko Svetlost traži Svetlost će i pronaći! I bi vidljiva samo „Slobodnima”. Onima koji uzdigoše dušu svoju visoko iznad ovozemaljskih životnih strasti.

Šta za Slobodne zidare može značiti pojam Svetlosti?…Izaći iz tame na Svetlost, biti izložen Svetlosti, primiti Svetlost…

Zapravo se smatra da je svrha Inicijacije: pobuđivanje i podsticanje kandidata da unutar sebe pronađe saznanje, činjenice, dokaze i prave istine svoga bića u koje je predhodno bio neupućen, ili bio samo prividno obavešten. Na taj način dovesti ga do svesnog i direktnog kontakta sa realnošću koja leži sakrivena ispod površinskih slika stvari.

Nakon važne …

Read More

37-3 ZAŠTO „NEMANJA“?

(Veliki Župan Stefan Nemanja 1166-1196, Otac. Simeon Mirotočivi 1196 – 1200).

Stefan Nemanja je osnivač svetorodne dinastije Nemanjića, koja je vladala Srbijom na putu prelaska od male rascepkane kneževine do carevine u periodu dužem od 200 godina. On je začetnik tog puta neumorne gradnje, puta rada i istrajnosti čije temelje je počeo da postavlja i pre dolaska na vlast.

Stefan Nemanja je rođen 1113. godine kao sin kneza Zavide u starom Rasu (tačnije Duklji na Morači – današnja Crna Gora). Stolovao je 31 godinu. Po prepuštanju prestola svom sin u Stefanu (1196.) Nemanja se zamonašio u Studenici pod imenom Simeon. Odatle je posle dve godine prešao u Svetu Goru …

Read More

37-2 SLOBODNO ZIDARSTVO I DREVNE MISTERIJE

Među svim narodima antike, gde su prefinjenost i kultura dali uzvišeni ton religioznom osećanju, postojala su dva sistema obožavanja: javni i privatni. Pojedini paganski bogovi imali su i tajno obožavanje, kome su mogli pristupiti  samo oni odabrani i pripremlјeni ritualima, koji su se nazivali Inicijacije, a tajna služba bogu Misterija. Javno obožavanje bilo je zasnovano na politeizmu čiji su mnogobrojni bogovi i boginje bili često devijantne ličnosti zlobnog ponašanja. Nekima se molilo da pomognu a drugima da ne odmognu. Pružali su pre opravdanje za porok nego što su bili podsticaj i primer vrline. Tako se junak jedne priče sprema da zavede devicu tražeći opravdanje u Jupiterovom zavođenju Danaje i uzvikuje: …

Read More

37-1 KAMEN MUDROSTI – simbol savršenstva, prosvetljenja i blaženstva

Kamen mudrosti je često spominjan kroz istoriju i vezivan je za razne događaje manje ili više bitne. Ipak najviše za alhemiju i druge hermetičke nauke.

Sam naziv Alhemija je arapski termin nastao od predloga AL i imenice KEMI. Pretpostavlja se da se ova imenica potiče od grčke interpretacije naziva za Egipat – KEM što je značilo crna zemlјa. Pretpostavlјa se da je i alhemičarska umetnost potekla od egi-patskih mudraca i posvećenika. Svi su izgledi da su upravo pod takvim uticajima Mojsije, Platon i Pitagora, krenuli putem koji ih je vodio ka prosvetlјenju.

Iz drugog ugla, alhemija bi bila hemi-čarska veština u radu sa elementima a u svrhu stvaranja novog i …

Read More