Drugi Inspektor

« Back to Glossary Index

Oficir u starešinstvu Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14. Sedi na zapadu, bliže severnom stubu. Brine se o obuci novih Tajnih Majstora.

« Back to Glossary Index