Ekspert

Oficir u starešinstvu Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14. Mačonoša. Fran: “Expert”.

« Back to Glossary Index