Ekspert

Oficir u starešinstvu Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14. Mačonoša. Brat na dužnosti u plavoj loži, ranije je korišćen izraz Mačonoša (FRA: “Expert”).

« Back to Glossary Index