54-5 Ja sam Naisa*…

*Performans u vidu recitala, izveden na svečanosti organizovanoj povodom prve godišnjice rada lože broj 4, pod imenom “Naisa” u Nišu, pod okriljem Velike Ženske Lože Srbije.
“Naissa” – autor Mira Cerović Tasić – Serbiana Art

POŠTOVANA STAREŠINA: Vrlo poštovana Velika Majstorko i sve sestre moje (i braćo moja) u svojim stepenima i kvalitetima,

Dobro došli na gradilište Velike ženske lože Srbije na orijentu Niša pod označenim brojem 4 i imenom Naisa, gde vlada mir i sestrinska lјubav.

Ja sam Naisa, četvrta zvezda na zvezdanom nebu Velike Ženske lože Srbije,  sjajna kopča sa smaragdnim kamenom koja zatvara kvadrat četiri živototvorna elementa, četiri strane sveta, četiri godišnja doba, četiri prirodne sile, četiri agregatna stanja, četiri kraka krsta – simbola duha…

Nosim broj četiri.

*

SESTRA SEKRETAR: Ja sam Naisa. Nosim ime po Naisi, neimarki i zaštitnici koja od četvrtog milenijuma pre računanja vremena u novoj eri čovečanstva, na ovoj raskrsnici zemlјe skupe do svetosti iznova tiho i revnosno obnavlјa i gradi.

Beležim i pamtim da sam i ja pročišćena ovom zemlјom, ružom vetrova, vodom Nišave kojom gasim požare svih koji bi na ovoj raskrsnici puteva da na zgarištu ruševina kojima beleže svoje tragove u istoriji, utisnu svoj znak posedovanja, izašla iz sfere „imam“ prešavši u sferu „jesam“.

*

SESTRA BESEDNICA: Ja sam Naisa. Četiri istorijski neprocenjivo vredna dokaza imam o važnosti bivstvovanja baš na ovom mestu: Medijana – rezidencija Cara Konstantina, rođenog na ovom mestu, koji je krstu dao slobodu da miri materiju s duhom; Tvrđava – opasana zidinama savršenih kocki od kamena, jedinstveni znak raspoznavanja ovog mesta na svim slikama Niša u očima sveta; Čegar – simbol smrti zarad života; Ćele kula – zdanje od lobanja onih koji su životom platili ovu skupu zemlјu.

*

SESTRA PRVA NADZORNICA: Ja sam Naisa, misteriozna graditelјica duhovnog na ruševinama materijalnog.

Nevidlјiva sam onima koji nisu progledali. Tek nagoveštaj misterije koju svako razume prema stepenu sopstvene spoznaje…

Prepoznaće me samo vični graditelјstvu po drevnim arhitektonskim nacrtima koji simbol smrti koji nosi moja četvorka uzimaju kao simbol uzdizanja i izgradnje, doslednosti i postojanosti, stabilnosti i celovitosti, istine i pravdolјubivosti… Kao onu koja svemu daje smisao, sveobuhvatnost i biva energija radosti, promene, ravnoteže i stabilnosti.

*

SESTRA DRUGA NADZORNICA: Ja sam Naisa. Vidite svetlost kojom treperim, prelama se u prolećnim bojama polјa duž Nišave u praskozorje, pod svetlećom deltom tek rođenog sunca na istoku ponad Suve planine, niz moju halјinu do vrha moje učeničke kecelјe.

Taj titraj čiste lјubavi vezuje me za sve moje sestre iz Vere Fides, Danice, Aurore i sve sestre i braću iz lanca jedinstva, bilo da su ovde ili na večnom Istoku.

Čista sestrinska lјubav koja nadahnjuje, snaži i teče, daje svakoj od nas snage da bude najbolјa verzija sebe u zajedničkom lancu na uzemlјenom temelјu našeg zajedničkog hrama, dajući nam mudrost i snagu da spoznamo lepotu duhovnih vrednosti kojima zajedno stremimo.

Neka lјubav vlada među nama.

*

SESTRA EKSPERT: Ja sam Naisa. Nosim krst.

S ponosom, jer je ovde ona koja je pronašla krst na kome je Isus stradao zarad spasa čovečanstva rodila sina koji je ediktom dao slobodu svima da slobodno  veruju.

Verujem u beskraj svemira, bezbroj zvezda, snagu sunca i mir meseca. Svetlost je moja vodilјa. Živim rad, tišinu i savršenu harmoniju koraka koja daje puls radu. 

*

SESTRA MAJSTOR CEREMONIJE: Ja sam Naisa. Na raskrsnici puteva putokaz ka istinskoj svetlosti. Palim svetla prateći ritam kretanja. Moje su reči koraci mere istine, a moja tišina i čvrsta ruka podrška onom ko ustaje iz mraka i istrajava na putu ka svetlosti. Prati me, odvešću te to tebe.

*

SESTRA MILOSRDNA: Ja sam Naisa. Sestra sam koja vas sve nosi u svom milosrdnom srcu. Ne bojte se moje četvorke, koja nekima simboliše smrt. Svi smo mi inicirani oslobođeni metala, umrli za profani život iluzija, predrasuda i robovanja zabludama odenutim u blјeštavilo materijalnog, da bi se iznova rodili i krenuli putem istinske svetlosti.

*

SESTRA RIZNIČARKA: Ja sam Naisa. Danas mi je rođendan. Radosna sam i osećam vašu radost. Rizničarim materijalno zarad preobražaja u duhovno. Dobro došli u moj sestrinski zagrlјaj. Zagrlјaj je dom.

*

SESTRA DVERNICA: Ja sam Naisa. Mačem i životom čuvam na dverima Tvrđave tok reke vremena koja se premošćava izgradnjom mostova koji spajaju istok i zapad, sever i jug.

*

POŠTOVANA STAREŠINA: Ja sam Naisa. Mudra neimarka večite obnove i trajanja na putu saznanja, pogleda okrenutog ka Svetlosti.

Hvala vam što ste mi za rođendan darovali veru da energiju Naise, predane i istrajne graditelјke, koju poletno nosim i ulažem u složnu i snažnu energiju izgradnje naših zajedničkih dela.

U Nišu, 11 marta 2023 godine