54-4 Bratstvo

Citiraću rečnik slobodnog zidarstva…

Bratstvo – Jedna od najstarijih masonski reči čije postojanje otkrivamo od operativnog perioda. U “Andersonovim Konstitucijama” reč je više puta ponavljana… na primer “na način koji je potpuno poseban za ovo bratstvo” , “naročito ako to obavezuje bratstvo” ,  “veza i slava ovog starog bratstva” itd. U svojoj raspravi Remzi upotrebljava termine “drugarstvo”,”društvo” ili “red” a upotreba termina “BRATSTVO” u značenju “udruženja” je vrlo česta u XVIII veku, postala je retka u Francuskoj. Sačuvana je u Nemačkoj (Brundershaft). Isti izraz “bratstvo” u značenju “bratska ljubav” između svih masona, često se upotrebljavao u XVIII veku. Mi ga pronalazimo naročito u poeziji i pesmama. Termin je uostalom česta veza sa drugima: ,,Ovo bratstvo koje nas čini tako dragim jedne drugima… Ujedinjeni svim vezama prijateljstva, dobronamernosti i bratstva” (Anrion de Panse, 1773), “..prednosti bratstva… uske granice bratstva” (Leroa, 1774), itd. Nema sumnje da je bratstvo koje jedino postoji među masonima, više ,,ograničeno” od solidarnosti koja treba da postoji između svih ljudi. Ovaj termin zadržava svoje doslovno značenje tokom XVIII i XIX veka. Za masone, bratstvo nije samo reč već takođe i duboka stvarnost koja se odražava kroz dela solidarnosti.

Braća – Upotreba ovog termina među Masonima (braćo, moj najdraži brate moj voljeni brate, itd) ili, u mešovitim muškim i ženskim ložama naziv ,,sestra” opšta je u plavoj masoneriji, osim u središnjoj odaji. Jedino se starešina koji predsedava naziva Časni majstor na 1. i 2. stepenu. Poreklo treba tražiti u anglomasonskim gildama, ali ne i u nemačkinm cehovima (koji govore o majstorima, pomocnicima i učenicima), niti u francuskim kompanjonskim društvima (gde se upotrebljava družina ili zemljaci, ili slobodni članovi društva, vukovi). Međutim vrlo rano se nalazi u Engleskoj. L. Viber (Slobodno zidarstvo pre postojanja velikih loža) pravi od upotrebe ovog termina jednu od ,,0znaka” koje karakterišu operativnu masoneriju. A reč ,,bratstvo” već upotrebljeno u tom značenju, se nalazi kod Čosera. Prema Viberu, od prvih engleskih udruženja (Abotsbari i Ekseter prvom polovinom to jest čak i pre dolaska Osvajača članovi su se nazivali “braća i sestre”.)

Draga moja Braćo, prvi put sam nazvan bratom sa dubokom bratskom ljubavlju u mojoj majci Loži koja nosi to istovetno ime P.L.”Bratstvo”, ime koje ta loža usitinu simbolizuje i zaslužuje. Bratstvo je ono što nas sve ovde povezuje, i što me je dovelo u naše sveto Bratstvo i PL “Đ.W.”. Bratski lanac te prve večeri i svake sledeće me uči i kako suptilna energija u bratstvu nastaje, kada svi brojevi postanu kao 1, na prvom stepenu u Bratskom jedinstvu i lancu. Koliko je snažna ta suptilna energija Bratskog jedinstva osetio sam kada sam prvi put oči zatvorio na radu. Zatvorio sam ih i polu senovito ugledao gradilište u davnoj prošlosti.

Manje je važno da li je to zaista stvarno i ko, šta i kako, jer u tim pitanjima čovek može izgubiti svoj put. Pitao sam se zašto je baš gradilište pred mojim očima? Da li je to Bratstvo u svom najboljem svetlu? Da li je to dužnost svakog Brata, da gradi i radi Bratski i podržava drugu Braću u svojoj gradnji? Samo ako svi potegnemo kao jedan i pomognemo jedni drugima u gradnji, mi ćemo izgraditi zajednički Hram radeći svako od nas na jednom njegovom deelu, i svome delu. Kao nekada davno zidari pod voljom Velikog Arhitekte vođeni suptilnom energijom, izgradićemo ono što je i iza njh ostalo, dela koja prkose vremenu i inspirišu svakog da gradi bolji svet. Kako je rekao Emanuel Munije “Kada ljudi prestanu da sanjaju o katedralama neumeju više ni ćumeze da sagrade”. Zato Braćo u ime bratstva sa velikim snovima, vizijama i malim koracima do Hrama našeg Bratstva. Svaka skica je samo skica na kojoj treba još mnogo da se radi, zato se zove skica, svaki Hram je bio samo gradište dok ne postane Hram. Hram koji dižemo sami i zajedno ujediniće nas pod svojoim svodom. Snaga je u nama da vidimo Hram u gradilištu svoga Brata, da jedni druge ohrabrujemo i kada radimo dobro, a i kada grešimo, meko Bratski sa uputstvom za bolje. Kako je rekao Lesing ”Ono što čini vrednost čoveka nije istina koju poseduje ili koju veruje da poseduje, već napor koji ulaže ne bi li joj se približio”. Važno je da se približimo, Hramu brata i istini u njegovom radu. Malo radi samo onaj ko se boji grešaka. Malo se i vidi dok se gradnja odvija, liči na krš i šut, kao i svi mi na početku, sa prvim skicama i radovima ali vremenom klesanjem ivica i uz pomoć iskusne Braće sve dobija oblik. Zaludnost je đavolovo igralište draga Braćo, brani je onaj ko je odlutao! Zamislimo gradilište na kojem radnici rade a neko ih gađa kamenjem, gde će taj rad stići ako se gradnja stalno prekida a čak se i radnici takvima priključuju. Gradnja Hrama će se prekidati i jednog dana će i zaboraviti šta su započeli graditi i ko radi a ko gađa kamenjem? Svi znamo šta je reako Isus za bacanje kamena na Brata svoga! Draga moja Braćo jedan po jedan Hram i greška do greške do savršenstva, uz Bratsku podršku, razmevanje i usmeravanje. Onaj ko je malo grešio taj je malo radio. Bratstvo je ono što nas ujedinjuje ali i opominje da zajedno treba da gradimo i pravimo neki novi bolji svet a to je masonski put ako sam dobro razumeo. Ispravite me ako grešim i ako nogom stanem na crno polje draga Braćo, sa povezom na očima bilo je teško pronaći bela. Nekad mi se čini da sam pod pritiskom života i fokusom na ljude(pitanje Ko) i na stvari(pitanje Šta) gubio svoj put i vraćao povez na svoje oči. Još gore je pitanje kako ćemo, jer to je pogrešno pitanje draga Braćo, podrazumeva se da sve možemo ako smo složni i vredni! Kako mravi tako mali grade velike stvari zajedno prateći intuitivne instrukcije suptilne enrgije? Za razliku od mrava čovekova najveća moć njegov um je postao njegova najveća prepreka, koja ga sprečava da prati svoju suprilnu energiju, i prepušta se demagogiji i digresiji na digresiju. Sa energijom novih mladih ljudi i mudrošću starije Braće koji imaju iskustvo i zrelu energiju da usmere mlade i pridrže ih ako posrnu kao na inicijaciji, Hramovi će nicati a iz njih jedan zajednički Hram koji se zove Bratstvo. Draga Braćo očekujem od vas i vašeg iskustva, da vašom blagom mudrošću vratite svakog mladog i starijeg brata na pravi put. Mi zajedno gradimo bolji svet, jer ja neznam ni da čitam ni da pišem, ja znam samo da sričem, a do tajne reči i svega vrednog samo zajedno možemo doći slovo po slovo, korak po korak, grešku po grešku, kamen po kamen. Uz mudrosti starih Majstora koja glasi:

Podučavaj mlade, brani i štiti mladost i nevinost.
BR.BM. P.K.U. Na OR. Beograda,
22. dana, meseca Februara, 6023. GIS