Hijerofant

Reč grčkog porekla koja znači: “Onaj koji pokazuje svete predmete”. Prvosveštenik, tumač, onaj koji je vodio eleuzinijske misterije.

« Back to Glossary Index