Inferno

Reč latinskog porekla a označava podzemni svet, pakao, “plamteću vatru”. Inferno je i naslov prvog poglavlja Danteove “Božanstvene komedije”.

« Back to Glossary Index