Inicijacija

Obred kojim se pojedinac uvodi u posebnu organizaciju, krug, religiju ili kult. Inicijacija u posvećena i najčešće tajna društava je praktikovana još u starom Egiptu (Ozirisov kult), staroj Grčkoj (Eleusinske i Orfičke misterije), starom Rimu (kult Mitre) itd. Svaka inicijacija simulira umiranje a zatim ponovno rađanje i time početak jednog novog života. Iniciranom se otvara novi prostor spoznaje i proširuje horizont. Jedan oblik inicijacije je i krštenje tokom kojeg inicirani postaje vernik i pripadnik crkve.

« Back to Glossary Index