Jang

U istočnjačkoj simbolici predstavlja pozitivni, muški, aktivni princip. Svetla strana simbola “Jin i Jang”. Unutrašnji, duhovni deo dualističkog pogleda na svet.

« Back to Glossary Index