Pisar

Oficir u starešinstvu Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14, Škotskog Reda. Obavlja poslove sekretara lože.

« Back to Glossary Index