Politeizam

Religija koja podrazumeva verovanje u više božanstava. Tokom razvoja religioznih verovanja politeizam se postepeno povlačio i ustupio mesto monoteizmu kao njegovoj suprotnosti.

« Back to Glossary Index