Sekretar

Jedan od najvažnijih oficira u loži. Zadužen za evidenciju članstva, korespondenciju. Vodi zapisnike sa zasedanja lože, prima i šalje obaveštenja od braće i za braću.

« Back to Glossary Index