Teofanija

Reč grčkog porekla koja znači “javljanje Boga” a označava događaj tokom kojeg se Bog javlja ljudima. Kod nas se ovaj događaj obeležava kao crkveni praznik: “Bogojavljanje”.

« Back to Glossary Index