Tolerancija

Jedna od osnovnih vrlina koju mora da poseduje svaki mason. Bazični preduslov koji omogućava da ljudi različitih religijskih i političkih opredeljeenja sede zajedno i rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva unutar masonske radionice.

« Back to Glossary Index